Vi tillhandahåller tjänster inom hötryckstvätt av olika ytor och material.

MBT erbjuder professionella tjänster inom högtrycksrengöring av tak och fasader.

Vi rengör också plattor och trädäck, häststallar, sopkärl, staket mm Tvättar med varmt vatten från 60 till 100 grader.

 I detta koncept finns element som :

- Subjektiv (samvetsgrannhet) som refererar till underleverantörens förhållande till de utförda uppgifterna och hans vilja när det gäller lämplig användning av färdigheter och kvalifikationer på jobbet.

 

Den andra komponenten har en objektiv karaktär:

- Objektiva (flitighet) som uttrycker sig i fullständighetskvaliteten och aktualiteten av utfört arbete. Ärlighet, noggrannhet, tillgänglighet, punktlighet och professionellt tillvägagångssätt är våra ledord. Om du vill rengöra, uppfräscha eller tvätta din fasad, tak eller industrilokal, läs informationen nedan.

Om du vill rengöra, uppfräscha eller tvätta din fasad, tak eller industrilokal, läs informationen nedan.

Typer av fasad som vi rengör:

- Gips (dyrbar traditionell målning med fasadfärger, mineral, cement

- Kalcium, akryl, silikat, silikon etc.)

- Tegel, sten, sandsten, klinker, granit, murblock, fasad mosaik

- Polyvinylklorid eller helt enkelt plast.

- Metall (aluminium)

- Glas

- Betong

- Skivor fasadbeklädnad

- Ytor täckta med anti-korrosiva beläggningar

- Tvätt efter fogning

- Borttagning av gamla färgbeläggningar

Rengöringsmetoder:

Fasadytorna tvättas med varmt vatten under tryck. Temperaturen på vatten och tryck väljs för varje yta på ett sådant sätt att de kan rengöras mest effektivt utan risk för skador på det rengjorda materialet. Vid kraftig nedsmutsning stödjer lämplig professionell kemi rengöringsprocessen. Vi försöker undvika att använda kemikalier där det inte behövs, hydrodynamisk rengöringsmetod med varmt vatten är tillräckligt för 90% av ytor, på detta sätt kommer all smuts att avlägsnas och din fasad är ren och uppfräschat. Efter rengöring, överväg eventuellt skydd mot smuts, nedsmutsning överväxt med alger och vattenpenetration (impregnering / hydrophobization ). Det du bör komma ihåg att innan du målar fasaden är det nödvändigt att rengöra ordentligt, vi rekommenderar att du bestämmer dig för att måla efter den färdiga tvätten av byggnaden, eftersom i många fall finns det inget behov av att utföra målning. Vi tillhandahåller kemiska rengöringstjänster på vilken yta som helst, intervallet i detta fall är väldigt brett

Kemisk rengöring avlägsnar effektivt:

- Transport och luftföroreningar

- Övervuxna ytor med mossor, alger och svampar

- Cement fläckar

- Nedsmutsning som skapades under målning eller fogning

- Utblomning av rost, salt, metalloxidavlagringar

- Nedsmutsning av olja, fett, harts, sot

- Nedsmutsning av tuggummi

- Nedsmutsning av tjära, asfalt, bituminös

- Gammal / kvardröjande smuts av alla typer

Rengöringsmetoder:

Fasadytorna tvättas med varmt vatten under tryck temperaturen på vatten och tryck väljs för varje yta på ett sådant sätt att de kan rengöras mest effektivt utan risk för skador på det rengjorda materialet. För nedsmutsningar används bra professionella kemikalier som stödjer rengöringsprocessen. All smuts tas bort, och ytorna är rena och uppfräschade. Efter rengöring, överväg eventuellt skydd mot smuts, nedsmutsning överväxt med alger och vattenpenetration (impregnering / hydrophobization).